Hjem

Naturen, klimaet og den dyrkede jord.

Holdningen til naturpleje er ofte at de tiltag, der gavner den truede natur, de gavner ikke rigtigt noget andet.

Men det vi gør for at hjælpe livet i jorden, det gør rigtigt meget for en hel række problemer:

Dyb jordbehandling, (pløje, fræse, grave), nedbryder jordens humus og frigiver co2.

Omvendt kan pløjefri dyrkning genopbygge humus og dermed jordens evne til at oplagre co2 stabilt.

Samtidigt har pløjefri dyrkning, økologisk eller ej, mange andre fordele:Jorden bliver robust og modstår langt bedre tørke, oversvømmelser, storme og brand.

Og den holder på vand, kemi og næringsstoffer, til gavn for vandløb og grundvand.

Livet i jorden, ca en fjerdedel af planetens arter, genoprettes og gør jorden sund og i balance.

Desuden hentes fosfor og andre næringsstoffer op fra dybere liggende jordlag.

Potentialet er stort, ca 50ppm co2 kan hentes ud af atmosfæren og lagres stabilt i jorden.

Dette er den eneste teknik vi kender, der seriøst kan rykke på drivhusgasserne og dermed klimakrisen.

 

Google evt "no-till farming" og "permakultur"

Din have kan blive et herligt levested.

Blomster og bier. Fugle og frøer.

Det er ikke svært og den er nem at holde bagefter.

 

 

 

Vores haver og grønne arealer er vigtige steder når vi snakker dansk natur.

Og de bliver mere og mere vigtige fordi så meget af vores anden natur forringes på forskellig vis.

Samtidig er det herligt at følge livet uden for vinduerne; småkravl, fugle, frøer og blomster.

 

Nogle af Danmarks mest truede naturtyper er afhængige af næringsfattig jord.

Vi får en del kvælstof gennem regnvandet, men det er ret enkelt at forbedre forholdene:

 

Fjern så meget grønt materiale fra området som muligt. Når man slår græs og luger er det vigtigt at fjerne det grønne.

Så blir der plads og lys til de små sarte planter, som tiltrækker sommerfugle o.lign

 

Levepladser til småkravl: En kvasbunke af grene og andet groft haveaffald, ca 1x1x1 meter er et fantastisk

leve- og skjulested for masser af smådyr, helt op til pindsvin.

Større grene og stammer bør osse blive liggende, gir liv i haven og føde til fugle og andet.

 

Et lille vandhul (uden fisk!) gerne ved kvasbunken, giver plads til salamandre, frøer og andet godt.

 

Vi bor i Feldballe, i kanten af fantastiske Nationalpark Mols Bjerge,

Men kører i det meste af landet...

Ring og få en snak, bedst kl 19-20. Mobil 6176 9510

Grønne hilsner, John Jørgensen, Friland 14, 8410 Rønde.

 

 

 

Bjørneklo er en af de invasive arter, der gør det svært for vores hjemmehørende planter.

Den skal udryddes. Den bedste metode er rodstikning med en spade. Ingen kemi eller maskiner ;-)

Kommunen kræver også at det blir gjort, se mere herunder:

Ring for en snak 61769510. Bedst kl 19-20

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved